Žádost o licenci elektronických peněz

348

Přidej k oblíbeným Úplné znění č. 297/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), jak vyplývá z pozdějších změn

4, § 18 Jan 01, 2021 · Zavedení elektronické Licenční správy ELIS MPO umožňuje elektronické podání žádostí o vydání povolení a licencí, včetně podání hlášení o čerpání licencí a povolení, Licenční správě Ministerstva průmyslu a obchodu prostřednictvím elektronických formulářů, tzv. "eFormulářů". Žádost o licenci k činnosti zpracuje Finanční zpravodajská jednotka (FIU) s tím, že poskytne nebo odmítne poskytnout licenci k činnosti do 30 pracovních dnů ode dne podání žádosti. V průběhu procesu má FIU právo požadovat další informace a vysvětlení k plánované činnosti. Vypovězení Smlouvy o vydání a užívání elektronických peněžních prostředků dle Článku IV., odst. 2 Obchodních podmínek žádost zahrnuje zablokování karty a zpětnou výměnu el.

Žádost o licenci elektronických peněz

  1. Akciový symbol terrapower llc
  2. Oznámení o ověření google nefunguje
  3. Stahování ikon tim

Vypovězení Smlouvy o vydání a užívání elektronických peněžních prostředků dle Článku IV., odst. 2 Obchodních podmínek žádost zahrnuje zablokování karty a zpětnou výměnu el. peněz. Osobní údaje klienta jsou zákonným způsobem v souladu s GDPR zpracovány pro účely výdeje a provozování el. platebního Žádost o provedení zpětné výměny elektronických peněz Z-Group bus a.s. třída Tomáše Bati 258 763 02 Zlín - Louky IČO: 45192120 DIČ : CZ699005345 KS Brno oddíl B, vložka 8503 Žádost o zpětnou výměnu elektronických peněz z platební karty vydané společností Prepaid Solutions a.s.

Žádost o licenci pro pobočku banky z jiného než členského státu podle § 5 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů I. SPRÁVNÍ ORGÁN Název a adresa správního orgánu, jemuž je žádost určena Název správního orgánu Česká národní banka Sídlo Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03

Do ð dnů od převzetí balíku mátemožnost odstoupit od kupní smlouvy a současně máte nárok na výměnu produktu nebo vrácení peněz. nepoškozeném obalu se všemi příslušenstvím.V opačném případěbude žádost o vrácení nebo Převod zůstatku elektronických peněz na pokračovací In Kartu lze provádět opakovaně kdykoliv v době platnosti zdrojové In Karty, nejpozději v poslední den platnosti této In Karty.

Platební služby – zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku (ZPS) Pro vyřízení žádostí o licenci platební instituce, instituce elektronických peněz a správce informací o platebním účtu má ČNB zákonem stanovenou lhůtu v délce 3 měsíců od podání žádosti bez vad: § 10 odst. 2) ZPS: Rozhodnutí o žádosti [..]

Výrobek musí být vrácen v originálním a nepoškozeném obalu s veškerým příslušenstvím. V opačném případě bude žádost na výměnu nebo 62. ZÁKON ze dne 3.

Tam je kromě jiného stanoveno, že vydavatelem elektronických peněz mohou být jen banky a další zákonem specifikované instituce, které k tomu vlastní oprávnění od České národní banky.

Žádost obsahuje, vedle náležitostí stanovených správním řádem, též údaje o splnění podmínek pro udělení povolení k činnosti instituce elektronických peněz. K žádosti se připojí doklady prokazující splnění těchto podmínek. (2) Rozhodnutí o žádosti podle odstavce 1 Česká národní banka vydá do 3 měsíců ode dne zahájení řízení. Žádost o zpětnou výměnu elektronických peněz z platební karty vydané společností Prepaid Solutions a.s. ID (uveďte desetimístné číslo uvedené na přední straně platební karty) Vyplněnou a podepsanou žádost prosím zašlete jako originál doporučeně na adresu: Prepaid Solutions a.s., Vodičkova 791/41, Praha 1, 110 00 Žádost o provedení zpětné výměny elektronických peněz Z-Group bus a.s. třída Tomáše Bati 258 763 02 Zlín - Louky IČO: 45192120 DIČ : CZ699005345 KS Brno oddíl B, vložka 8503 Příjmení: Jméno: Dat.narození: Vyplní držitel čipové karty Žádám o zpětnou výměnu elektronických peněz z čipové karty: (1) Žádost o licenci se předkládá České národní bance.

91/2006 Sb. (4) Žádost o licenci instituce elektronických peněz podle § 18b nebo o povolení podle § 19 dosavadního zákona, o které nebylo rozhodnuto do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za žádost o povolení k činnosti instituce elektronických peněz nebo vydavatele elektronických peněz malého rozsahu podle tohoto zákona; v řízení o ní se dále postupuje podle tohoto zákona. (4) Žádost o licenci instituce elektronických peněz podle § 18b nebo o povolení podle § 19 dosavadního zákona, o které nebylo rozhodnuto do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za žádost o povolení k činnosti instituce elektronických peněz nebo vydavatele elektronických peněz malého rozsahu podle tohoto zákona; v řízení o ní se dále postupuje podle tohoto zákona. Žádost obsahuje, vedle náležitostí stanovených správním řádem, též údaje o splnění podmínek pro udělení povolení k činnosti instituce elektronických peněz. K žádosti se připojí doklady prokazující splnění těchto podmínek. (2) Rozhodnutí o žádosti podle odstavce 1 Česká národní banka vydá do 3 měsíců ode dne zahájení řízení.

Žádost o licenci elektronických peněz

třída Tomáše Bati 258 763 02 Zlín - Louky IČO: 45192120 DIČ : CZ699005345 KS Brno oddíl B, vložka 8503 Žádost o zpětnou výměnu elektronických peněz z platební karty vydané společností Prepaid Solutions a.s. ID (uveďte desetimístné číslo uvedené na přední straně platební karty) Vyplněnou a podepsanou žádost prosím zašlete jako originál doporučeně na adresu: Prepaid Solutions a.s., Vodičkova 791/41, Praha 1, 110 00 Podá-li instituce elektronických peněz žádost o rozšíření rozsahu platebních služeb, které se netýkají elektronických peněz a které má uvedeny ve svém povolení k činnosti, použijí se obdobně § 47 odst. 1 písm. d) až j) a l), § 47 odst. 3 a § 48. § 52 Instituce elektronických peněz a zahraniční instituce elektronických peněz § 18b (1) Instituce elektronických peněz je akciová společnost nebo evropská společnost 9a) se sídlem na území České republiky, která vydává elektronické peníze a které k výkonu této činnosti udělila Česká národní banka licenci.

nepoškozeném obalu se všemi příslušenstvím.V opačném případěbude žádost o vrácení nebo Převod zůstatku elektronických peněz na pokračovací In Kartu lze provádět opakovaně kdykoliv v době platnosti zdrojové In Karty, nejpozději v poslední den platnosti této In Karty. Neuplatněné poukazy k nabití elektronických peněz a nároky na bonusy zůstávají nadále vázány na (platnou) zdrojovou In Kartu. O společnosti Barion. Společnost Barion Payment Zrt. (založená v roce 2015) má licenci vydavatele elektronických peněz (od Maďarské národní banky) a může díky passportingu bez další licence sloužit zákazníkům v celém Evropském hospodářském prostoru.

neogas krypto
ama live blog
417 eur za dolár
možnosti platby kreditnou kartou amazon
kúpiť austrálske doláre porovnať

Vypovězení Smlouvy o vydání a užívání elektronických peněžních prostředků dle Článku IV., odst. 2 Obchodních podmínek žádost zahrnuje zablokování karty a zpětnou výměnu el. peněz…

(2) Rozhodnutí o žádosti podle odstavce 1 Česká národní banka vydá do 3 měsíců ode dne zahájení řízení. Žádost o zpětnou výměnu elektronických peněz z platební karty vydané společností Prepaid Solutions a.s.